04-9972227
Sub Mneu
צינורות מזון 304/316

צינורות מזון 304/316

אנו מייבאים צינורות מזון אך ורק מהספקים מן השורה הראשונה.

כל המוצרים עומדים בתקני יצור ובדיקה מוקפדים.

כל צינור מלווה בתעודת איכות מאושרת. 

הזמן עכשיו

קוטר חיצוני

(OD) במ"מ

 קוטר חיצוני

(OD) 'באינצ

 עובי דופן טיב פני שטח

משקל תאורטי

קילו/מטר

 25.4  1" 1.6mm Ra<0.7 0,981
 38.1  1.5" 1.6mm  Ra<0.7  1,506
 50.8 2" 1.6mm    Ra<0.7   2,031
 63.5  2.5" 1.6mm   Ra<0.7  2,555
76.2  3" 1.6mm   Ra<0.7  3,080
101.6 4" 2mm  Ra<0.7  5,256

מידה

 קוטר חיצוני

(OD)

 עובי דופן טיב פני שטח

משקל תאורטי

קילו/מטר

NW25 28mm 1.5mm Ra<0.7 0,995
NW32 34mm 1.5mm  Ra<0.7  1,221
NW40 40mm 1.5mm    Ra<0.7   1,446
NW50 52mm 1.5mm   Ra<0.7  1,897
NW65 70mm 2mm  Ra<0.7  3,405
NW80 85mm 2mm  Ra<0.7  4,157
NW100 104mm 2mm Ra<0.7 5,108